• Home
  • Economia
  • Article title

L'economia catalana creix un 0,8% el primer trimestre de l’any

Tots els sectors van presentar una evolució positiva, excepte l'agricultura

istock 1367540365
istock 1367540365
Catalunya
08 de Maig de 2024
Act. 11 de Juliol de 2024
Contingut de marca

L'economia catalana va créixer un 0,8% durant el primer trimestre i va situar l'augment interanual del PIB en el 2,6%, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En termes intertrimestrals, la taxa de variació va ser una dècima superior a l'espanyola (0,7%) i cinc dècimes superior a la registrada a la UE 27 (0,3%). Pel que fa a la taxa interanual, són dues dècimes menys que el quart trimestre del 2023. Es tracta d'una dada que se situa una dècima per sobre la variació anual de l'economia espanyola, mentre que a la UE-27 l'increment va ser de mig punt durant els primers tres mesos de l'any. La dada definitiva per al primer trimestre es coneixerà el pròxim 14 de juny.

El creixement interanual del PIB del primer trimestre ve determinat per l'evolució positiva de tots els sectors, excepte a l'agricultura, on es va produir un retrocés d'un 3,4%. El sector industrial va presentar una evolució positiva del 4,4%, seguit dels serveis (2,4%) i l'activitat de la construcció (1,9%).

El creixement interanual del PIB del primer trimestre ve determinat per l'evolució positiva de tots els sectors, excepte a l'agricultura

El creixement interanual del sector industrial català, del 4,4%, va ser sis dècimes superior en comparació al mateix període de l'any passat i va ser el principal impulsor de l'augment trimestral del PIB. Les branques que més hi van contribuir van ser la fabricació dels vehicles de motor, la indústria alimentària, la indústria farmacèutica, la indústria química i la fabricació de productes informàtics.

Al sector serveis, l'evolució va registrar una taxa de variació del 2,4%, cinc dècimes menys que a la del quart trimestre, que va ser del 2,9%. Les branques que més van contribuir a aquest creixement van ser l'hoteleria i la restauració, el comerç al detall, els serveis professionals, els serveis jurídics, els serveis d'arquitectura i enginyeria i els serveis informàtics.

El creixement interanual del sector industrial català, del 4,4%, va ser sis dècimes superior en comparació al mateix període de l'any passat

Finalment, l'activitat de la construcció va mostrar una taxa de variació interanual de l'1,9%, un punt i tres dècimes superior a la del darrer trimestre, que va ser del 0,6%.

Per contra, l'agricultura va patir un retrocés del 3,4% i es manté en taxes negatives però de menys intensitat que els trimestres precedents.

ENQUESTA
Barcelona cuida render
¿ Que opines de TotSantCugat ?
¿ Que opines de TotSantCugat ?

 

Els més llegits
Avui destaquem