Necessitem una nova legislatura orientada a la reforma de l’Administració

08 de Maig de 2024
Act. 11 de Juliol de 2024
Xavier Panés, president de la Cecot

Demanar una Conselleria per la Simplificació Administrativa d’entrada pot semblar un brindis al sol o una ocurrència, però proposar que el nou executiu que sorgeixi de les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig prioritzi el fet de reduir la teranyina normativa que patim, que optimitzi processos i simplifiqui tràmits administratius és donar resposta a un clam unitari d’autònoms i empreses, però també de particulars. Des de la patronal Cecot hem suggerit als partits que concorren a les eleccions que aquesta demanda es materialitzi mitjançant una Conselleria per a la Simplificació Administrativa, i el compromís parlamentari pertinent, per atorgar-li la importància estratègica que té la pèrdua de competitivitat-país derivada de les ineficiències, les duplicitats i el temps que destinen la ciutadania i les empreses a gestionar amb l’administració pública i que, en el cas del nostre teixit empresarial, minven la seva capacitat productiva, sobretot en el cas de les petites i mitjanes.

I és que mentre les empreses ens hem adaptat a velocitat de vertigen als canvis disruptius de l’entorn, ni els Governs, ni les administracions són capaces d’anar al ritme que necessiten les empreses del segle XXI; s’han tornat garantistes, hiperreguladores i, conseqüentment, lentes. Molt lentes. No té cap mena de sentit que destinem més temps a complimentar formularis que a produir o prestar servei. La despesa pública té un fort impacte sobre el PIB, i si l’administració no és capaç de gestionar aquest important volum de recursos amb eficiència i productivitat, continuarà sent un fre a l’increment de la productivitat del conjunt de l’economia. Sense una gestió eficient dels recursos, difícilment es podran abordar els reptes que ja tenim com l’envelliment sobre la sanitat, les pensions, la dependència, l’increment de les desigualtats derivada de la transició digital i processos migratoris o inversions mediambientals. Recordo que el sector públic té el nivell de deute més elevat de la història, actualment, i no ho podem resoldre tot a cop d’impost.

"No té cap mena de sentit que destinem més temps a complimentar formularis que a produir o prestar servei"

Per això, del document de propostes per a les eleccions al Parlament de Catalunya on establim cinc prioritats que hauria de tenir en compte l’executiu que sorgeixi de les votacions per a la nova legislatura, a la simplificació li hem atorgat prioritat u perquè és un eix estratègic de treball patronal amb les administracions pel gran impacte que té sobre l’activitat empresarial, però també en el desenvolupament del país, tal com demostren alguns indicadors com l’European Quality of Government Índex 2021 de l’Eurostat que demostra que Catalunya està a la cua de les regions d’España i d’Europa en qualitat de govern. O el Rànquing de Competitivitat 2023 de l’escola de negocis suïssa IMD, segons el qual en els darrers cinc anys, España ha baixat 11 posicions, de la 40 a la 51 d’un total de 64 economies analitzades, en eficiència del govern. I una dada més, l’Informe de l’economista del Banc d’España, Juan Mora-Sanguinetti, que corrobora que entre el 1979 i el 2021 les administracions han aprovat 411.804 normes noves. La majoria d’aquestes dins l’àmbit de les CCAA i en especial relacionades amb urbanisme, sostenibilitat i medi ambient.

De debò que no parlem per parlar. Fa més de deu anys que hi treballem des del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) en aquest sentit; també hem col·laborat durant una dècada pel desenvolupament de la Finestreta Única Empresarial i per la Llei de Simplificació i, ara, que mitjançant les mobilitzacions de la pagesia s’ha fet visible a ulls de tothom, és moment de recollir aquest clam unitari i transversal i treballar de debò en una reenginyeria de processos que permeti optimitzar i racionalitzar els processos administratius, prèvia a una necessària digitalització. Des de la normativa i requisits municipals, fins a les transposicions de les normatives europees.

"L’European Quality of Government Índex 2021 demostra que Catalunya està a la cua de les regions d’España i d’Europa en qualitat de govern"

Si per als pròxims quatre anys ens marquéssim uns objectius col·lectius i uns compromisos compartits per aconseguir reduir la càrrega burocràtica i administrativa actual aprofitant, per exemple, les noves tecnologies i la IA, podríem beneficiar-nos col·lectivament.

A banda de treballar per la simplificació i la reforma de l’administració pública, hem proposat als partits quatre prioritats més que el nou Govern de la Generalitat hauria de tenir en compte per millorar el desenvolupament de l’activitat de les pimes i estimular l’economia catalana com són l’establiment d’estímuls i mesures de millora de la competitivitat fiscal de les empreses; diversificar el model econòmic, potenciant l’activitat industrial; mesures d’acompanyament per la transició energètica i la sostenibilitat i, finalment, mesures destinades al treball i el talent de les persones, així com orientar les polítiques migratòries a la inclusió i la corresponsabilitat. Totes elles recollides i desglossades al document 5 prioritats Cecot per millorar la competitivitat de les pimes i estimular l'economia catalana.

Tanmateix, i previ a les propostes, des de la junta directiva també hem sol·licitat als partits polítics catalans que hi concorreran, responsabilitat i compromís per part de tots ells, sigui quin sigui el resultat decidit per la ciutadania, per tal de garantir l’estabilitat política i jurídica de Catalunya. Una estabilitat necessària per preservar i promoure l’activitat econòmica del país, mantenir l’ocupació i generar riquesa que acabi redundant en el benestar social de la ciutadania.

Tenim clar que les solucions no vindran mai d’un únic actor, per més poder de gestió de competències que aquest tingui. A parer nostre han de ser, i seran, el resultat del diàleg i dels consensos amplis. Cal una complicitat transversal entre agents polítics, socials i econòmics que tingui prou força per dur a terme els canvis necessaris i trencar les inèrcies que s’han demostrat caduques o ineficients, i aquesta és la darrera demanda que fem per la pròxima legislatura.

Els més llegits
Avui destaquem